KLUBBMESTERSKAPENE 2017

 

Klubbmesterskap tempo:

Sørlia, 5 / 10 / 15 km
Tirsdag 4. juli kl 18:00.
Oppmøte på starten av sletten etter man har tatt av inn til Sørlia

Klubbmesterskap landevei:

Åsegarden rundt Kvæfjord, 48 km
Rekrutt: t/r Sørlia, 20 km.
Tirsdag 15. august fra kl. 17:40
Oppmøte busslomme Åsegarden

Klubbmesterskap terreng:

Blåbærhaugen, rundbaneløype
Tirsdag 22. august fra kl. 18:00
Oppmøte Blåbærhaugen Sykkelpark

 

NCFs sykkelvettregler og beredskapsplan

Med våren og alle syklister på veien kommer uttallige konflikter og nestenulykker, samt dessverre også ulykker mellom bil og syklister. Uansett hvem som har feil så går det alltid ut over syklisten. Temperaturen er høy i flere blogger og ”hat” meldinger går frem og tilbake. I disse bloggene kommer det tydelig frem at de fleste bilister ikke kjenner til syklistenes rettigheter, at vi faktisk har rett – og plikt – til å bruke kjørebanen da vi er definert som kjørende. Bilistene kjenner heller ikke til hvor farlig det er å passere for nærme en syklist ved forbikjøring. Vi ser også at mange syklister ikke tar tilstrekkelig hensyn til både hverandre og andre trafikanter. Hvis alle syklister følger NCF's sykkelvettregler blir det garantert triveligere og mer sikkert å sykle.

Les NCF's beredskapsplan her

Les NCF's sykkelvettsregler her