HER2019.jpg

Vi gjentar suksessen fra 2018, og inviterer til 2019 Harstad Enduro Race tredje helgen i august! Mer info og tidsplan kommer!

Se også på Trailforks: https://www.trailforks.com/event/3398/

I mellomtiden, les om første utgaven her:

https://www.ht.no/sport/2018/09/24/Den-store-fartsfesten-p%C3%A5-lokale-stier-17577966.ece

https://www.terrengsykkel.no/nyheter/vi-skal-vise-fram-de-beste-stiene-i-omraadet

https://www.terrengsykkel.no/nyheter/vaatt-og-glatt-i-harstad


Harstad Enduro Race skal være et sosial møteplass og sportslig tilskudd innenfor endurogrenen i Nord-Norge.

Rittet skal ha som målsetning å tilby en trygg og morsom konkurranse for alle actioninteresserte terrengsyklister.


Rittprofil:

Rittet arrangeres som et endags etappe-enduroritt etter regler og rittprofil inspirert etter den norske 80/20-serien, med noe kortere etapper, kortere totallengde og noe mer inkluderende klasseinndeling.

Arrangementet skal ha en avslappet stemning med fokus på det sosiale. Samtidig skal etappene være profesjonelt designet for mest mulig morsom sykling på de beste stiene i området. Det skal være etapper for enhver smak og klasser for senior, junior, master og utøvere som ikke vil ha tidtaking.

Rittet skal være effektivt arrangert, med god og tidsriktig informasjon til deltakere, god sikkerhet og profesjonell gjennomføring.


 

Arrangør:

Harstad Cykleklubb

- Harstad Enduro -


Tidsplan


Lørdag 24. august

•             0900 Offentliggjøring av etapper

•             1200 Besiktigelse av etapper. Møtested: Harstad terrengsykkelpark, Blåbærhaugen. Tilreisende tilbys å sykle sammen med kjentmann.  (rittet er også mulig å sykle blindt uten besiktigelse for de som ikke kan være med begge dager)

•             1700-2100  Mulig felles opplegg i Harstad terrengsykkelpark, Blåbærhaugen.  Opplegget er avhenging av fremdrift på pumptrack arena og hvilke muligheter det gir for å prøve hele eller deler av arenaen. Publiseres på SOME på et senere tidspunkt.

 

Søndag 25. august

               0800-0830 Oppmøte sekretariat med utlevering av startnummer

               0830 Obligatorisk ryttermøte

               0900 Felles sykling til start FE1

               1030 Første start 

               1600 Stipulert målgang FE 5.

               1600 Kidduro-barneritt starter når siste rytter er i mål. Felles premiering og kafè umiddelbart etter.

               1800 Arrangement ferdig, god tur hjem.


Påmelding

FULLTEGNET!


Rittet har en maksimal kapasitet på 80 deltakere.  

               Lisens, engangs eller helårs, er obligatorisk for alle klasser - unntatt kidduro

               Elektronisk brikke, startnummer og etappeplan fås ved utlevering av startnummer

               Rabattert pris før 1.juli kr 300,- 400kr etter 1.juli

               Junior fastpris kr 100,-

               Kidduro er gratis, ingen forhåndspåmelding.


Klasseinndeling

•             Menn 17-39  (5 etapper,)

•             Kvinner 17-39  (5 etapper)

•             Master Menn 40+  (5 etapper, merk at master er tvungen ved fylte 40)

•             Master Kvinner 40+ (5 etapper, merk at master er tvungen ved fylte 40)

•             Junior 11-12 (f  2007-2008, 2-3 etapper, sykler sammen)

•             Junior 13-14 (f 2005-2006, 3 etapper, sykler sammen)

•             Junior 15-16 (f 2003-2004, 3 etapper, sykler sammen)

•             Kidduro U10 (f 2009 og under, 1 etappe, må følges opp av foresatt)


Premiering

Premiering pr klasse. 3 premier.

HER total - uansett klasse menn og kvinner. Egen premie.

100% premiering i juniorklasser.

100% premiering i kidduro

Trekkpremier.

 

Rittregler

Påmelding og betaling av startavgift gjøres online innen angitt påmeldingsfrist.

Påmeldingsavgift kan ikke refunderes.

Samtlige deltakere må ha gyldig lisens (NCF) og skal fremlegge dette ved henting av startnummer. Dersom en ikke har helårslisens kan engangslisens løses i forbindelse med påmeldingen.

Ryttere er selv ansvarlig for å sette seg inn i informasjon.

Ryttere skal følge merkinger og anvisninger satt av arrangør. Ryttere skal holde seg til stien, ikke kappe svinger eller ta snarveier som opplagt gir en tidsfordel. Bryter man merkebånd må man tilbake i løypa der man brøyt båndet.

Det er individuell start med ca 30 sekund startintervall. Det er fri startrekkefølge innenfor etappens åpningstid. Organiser startrekkefølge slik at de antatt raskeste kjører først. Raskere ryttere skal slippes frem. Blir du tatt igjen på en fartsetappe skal du kjøre godt til siden og stanse til raskere rytter har passert på sikker måte.

Stivett og respekt for natur er grunnleggende elementer for arrangementene både for å bevare fine stier og for å bevare et godt forhold med lokale interesser.  Det er derfor forbudt med forsøpling eller unødig ødeleggelse av stier.

              

Sikkerhet

For ryttere som ikke har tid til å være med begge dager, legges det opp til merking av vanskelige partier slik at rittet kan kjøres blindt, uten besiktigelse. Dog er det å anbefale for egen sikkerhet å sykle igjennom etappene før rittet.

Ryttere skal bruke hjelm når de sykler, også på transportetappene. Hjelmen skal være på hodet med hakerem festet under haken.

Øvrig beskyttelse og rustning som kne, albu, rygg osv er anbefalt.

Den enkelte rytter plikter å stoppe og hjelpe en skadet rytter, og sørge for at nærmeste vakt får beskjed om hendelsen. Ved behov skal nødnummer ringes umiddelbart. Tapt tid kan bli skjønnsmessig justert basert på en vurdering av den aktuelle arrangør. Det oppfordres på det aller sterkeste å ha med vanntettpakket mobiltelefon med fullt batteri: DU kan være første person som oppdager en alvorlig skade!

Utstyr

Rytter får bare lov til å bruke en og samme sykkel per ritt

Det er ikke tillatt med hjelp fra støtteapparat utenifra under ritt. Dette gjelder ikke for rekrutt/juniorklasse. Deponering av mat/utstyr i naturen er forbudt.

Man skal være selvforsynt med reservedeler, mat, og drikke under hele rittets varighet. Å hjelpe en medrytter er lov. Etterfylling av vann foregår i naturlige vannkilder.

Praktisk info

Rittet publiseres på plattformen «Trailforks». Denne brukes til navigering mellom etapper. App bør lastes ned i forkant. I tillegg til etappene finnes det oversikt over stier i Harstad-området.
 

enduro1.jpg


 

33890819_10156197053761063_4834408282070188032_o.jpg