Organisasjonsplan for Harstad Cykleklubb (HCK)

Vedtatt på årsmøtet 26.11.2009, med endringer etter årsmøtet 19.02.2014.


Organisering Idrettslaget Harstad Cykleklubb (HCK) består av følgende grupper:

a. Sykkelgruppe, medlem i Norges Cykleforbund.

b. Triathlongruppe, medlem i Norges Triathlonforbund.
Sykkelgruppa er igjen inndelt i landeveisgruppe, terrenggruppe, rekruttgruppe. I tillegg har styret godkjent opprettelse av en freeridegruppe, men denne er enda ikke etablert. På tvers av gruppene er det også etablert en egen jentegruppe.

 

Harstad Cykleklubb 2018 ledes av et styre bestående av:

 

Styreleder: Bjørn Tore Woll                                        

NestlederSturla Bangstad

Styremedlemmer:

Maria Nyheim

Ingrid Skjønhaug

Stian Evensen

Jan Inge Hansen

Silje Gry Hanssen

Hanne Kristine Munkvold

 

Varamedlem: Kristian Holm Lamo og Idar Brendmo

Revisor: Anstein Edvardsen og Espen A. Ludviksen

Valgkomite: Leder: Paal A. Sollien. Medlemmer: Knut Ståle Arntsen og Geir Kristian Gotliebsen.

 

Representanter til ting og møter i organisasjoner HCK er tilsluttet: 
Utpekes av styret når aktuelt. Sykkeltinget 2016: Leder og nestleder

 

Kontakt oss:

post@harstad-cykleklubb.no // Leder Bjørn Tore Woll - 928 40 462