Harstad Cykleklubb har utarbeidet en antidopingpolicy som gjelder for alle medlemmer i klubben. Gjennom vårt medlemskap i Rent Idrettslag har vi forpliktet oss til å følge denne. Dette ble utført på temakvelden 5.2.2013 og ble senere tatt opp som egen sak på Årsmøtet 19.2.2013

 

I Harstad Cykleklubb har vi en absolutt nulltoleranse for doping. Vi tar avstand fra all bruk av dopingmidler, og vi arbeider i tråd med vår verdiprofil som Rent idrettslag. Vi oppfordrer alle klubbens utøvere til å sette seg godt inn i policyen som finnes her

 

Antidopingpolicy for Harstad Cykleklubb


Rent Idrettslag

Forebyggende antidopingarbeid
Utviklet av Stiftelsen Antidoping Norge i samarbeid med
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Norsk Tipping Antidopingpolicy
 

1) Verdier og holdninger
Vi tar avstand fra all bruk av dopingmidler, og arbeider i tråd med vår verdiprofil som et rent idrettslag.
Aktive M/K 15-16, junior- og seniorryttere i HCK skal gjennomføre kurset "Ren utøver" (www.renutover.no)

2) Kunnskap
Vi har en lenke fra lagets nettsider til www.antidoping.no slik at alle
medlemmer har tilgang til oppdatert informasjon om antidoping.
Vi gjennomfører Ren Utøver med våre aktive utøvere og diskuterer
dopingspørsmål.

3) Regelverk

  • I vårt idrettslag er alle i støtteapparatet (trenere, lagledere, fysioterapeuter, massører etc) medlemmer av idrettslaget og forpliktet gjennom medlemskapet til å følge NIFs lov og dopingbestemmelser. De som eventuelt ikke er medlemmer har gjennom avtale forpliktet seg til å følge NIFs lov.
  • Utøverne i Harstad CK skal følge de regler som gjelder for antidoping, i Norge og utenlands.
  • Utøver skal stille opp på de dopingkontroller som Antidoping Norge eller UCI forestår.
  • Utøver må selv sørge for nødvendige legeattester ved bruk av medisiner som er angitt som fritak på Antidoping Norges dopingliste. Ved slik bruk skal trener informeres.
  • I vårt idrettslag er alle utøvere kjent med at de plikter å avgi dopingprøve fastsatt av Antidoping Norge. 
  • I våre avtaler med utøvere er det en egen bestemmelse om bortfall av godtgjøring for de som blir dømt for brudd på dopingbestemmelsene.

4) Bevisstgjøring
Vi samarbeider kun med treningssentre som tar antidopingarbeidet på
alvor.
Istedenfor kosttilskudd anbefaler vi et variert og riktig kosthold og skolerer
våre utøvere om dette.
I vårt idrettslag anbefaler vi å ta kontakt med en ernæringsekspert/lege
før eventuelle kosttilskudd benyttes for veiledning i forhold til kosthold.
I vårt idrettslag reklamerer vi ikke for kosttilskudd.
Vi synliggjør idrettslagets antidopingarbeid gjennom sertifikat i
klubbhuset.
Vi bruker speakertekst for å informere besøkende om vår verdiprofil som
rent idrettslag på våre idrettsarrangementer.
Vi synliggjør vår verdiprofil gjennom programbladtekster og nettsider.
Gjennom aktivitet i regi av klubben bevisstgjør vi deltagere om vår
antidopingpolicy.

5) Beredskapsplan
Policynr : harN22Yg