Landeveisgruppa ledes av Stian Storeng

Treningsprogram for torsdagstreningene.

 

Oppvarming vil skje til og fra der vi skal kjøre intervallene, eventuellt en runde som passer.

Vi kjører i samlet flokk til og fra og vi møtes mellom dragene.

Antall repitisjoner av intervalldragene er individuell (man har forskjellig treningsgrunnlag og erfaring med intervaller).


08.05
18:00 Shell Bergseng Bakke
4x (5+3min) 85-90% / 50% maks puls


15.05
Stian S 18:00 Shell Bergseng Kupert
15 x Fartslek/skiltspurt.
Vi øker farten i korte perioder for så å roe helt ned.

22.05
18:00 Shell Bergseng Bakke
6 x (3+2min) 85% / 50% maks puls


29.05
Stian S 18:00 Shell Bergseng Flatmark
5 x (30 sek) 100% maks puls. Rolig mellom spurtene.

05.06
19:00 Bakke
Harstad x 6
6 x (ca 4-9 min) Lengden på draget vil varierer etter form og startpunk.


12.06
Stian S 18:00 Shell Bergseng Kupert
15 x Fartslek/skiltspurt.
Vi øker farten i korte perioder for så å roe helt ned

19.06
19:00 Shell Bergseng Bakke.
5 x 1 min 95% 2 min 87% + 5 min 50%

26.06
Stian 19:00 Shell Bergseng Flatmark
5 x (4+2 min) 85-90% / 50% maks puls

05.07 19:00 Shell Bergseng Bakke
Pyramide. 2-4-6-6-4-2 min 87 - 90%.
Pause: halve dragets lengde 50%

10.07
Stian 19:00 Shell Bergseng Kupert
5 x 2 min 85%, 20 sek 95%, 2 min 87%.
Ferie

07.08
Stian S 19:00 Shell Bergseng Bakke
6 x (3+2) 87% / 50%

14.08 19:00 Shell Bergseng Flatmark
6 x (4+2) 85% / 50%

21.08
Stian S 18:00 Shell Bergseng Harstad x 6
6 x (ca 4-9 min) Lengden på draget vil varierer etter form og startpunk

28.08
18:00 Shell Bergseng Flatmark
5 x (40+20sec) 95% / 50% maks puls
4 min rolig
5 x (40+20sec) 95% / 50% maks puls
4 min rolig
5 x (40+20sec) 95% / 50% maks puls

04.09
Stian S 18:00 Shell Bergseng Bakke
6 X (4 + 2) 82-87% / 50% maks puls
Sesongslutt Klubbmesterskap landevei