Styremøte 2/15

Styremøte 22/4- kl. 1900 på Scandic