Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige.

Ordningen tredde i kraft 1. januar 2009. Idrettsstyret mener at en felles praksis i hele idretten best mulig sikrer hensynet til barna, hensynet til personvern og hensynet til organisasjonen. Politiattesten vil ikke inneholde andre opplysninger enn dom eller tiltale som går på seksuelt misbruk av mindreårige. Mer informasjon finnes på sidene til NIF.

 

Ansvarlig for gjennomføring i Harstad Cykleklubb er Hanne Munkvold. Rent praktisk er dette vedtatt på følgende måte av styret:

  • Alle trenere og oppmenn må kontakte Hanne Munkvold for å få søknadsskjema. Søknad kan sendes både pr post eller elektronisk. Vi anbefaler elektronisk, da behandlingstiden er kortere. 
  • Når den enkelte har mottatt attest fra politiet må denne fremvises til ansvarlig for politiattester i klubben.
  • Klubben skal ikke lagre politiattester, men kun oppbevare oversikt over de som har fremvist godkjent attest. Det vil også bli lagret oversikt over de som har nektet å levere attest (dette er ihht. retningslinjer vedtatt av NIF).
  • Mangel på fremvisning av attest uten merknader vil medføre at vedkommende ikke kan ha trener eller oppmanns verv i klubben.

For spørsmål vedrørende politiattester: Hanne Munkvold eller post@harstad-cykleklubb.no