torsdagstreningene

Treningsprogram torsdager i perioden 7. mai til 3. september:

Oppvarming vil skje til og fra der vi skal kjøre intervallene, eventuellt en runde som passer.
Vi kjører i samlet flokk til og fra og vi møtes mellom dragene.
Antall repitisjoner av intervalldragene er individuell (man har forskjellig treningsgrunnlag og erfaring med intervaller).

Se oversikt over torsdagstreningene, PDF, her.
 

NCFs sykkelvettregler og beredskapsplan

Med våren og alle syklister på veien kommer uttallige konflikter og nestenulykker, samt dessverre også ulykker mellom bil og syklister. Uansett hvem som har feil så går det alltid ut over syklisten. Temperaturen er høy i flere blogger og ”hat” meldinger går frem og tilbake. I disse bloggene kommer det tydelig frem at de fleste bilister ikke kjenner til syklistenes rettigheter, at vi faktisk har rett – og plikt – til å bruke kjørebanen da vi er definert som kjørende. Bilistene kjenner heller ikke til hvor farlig det er å passere for nærme en syklist ved forbikjøring. Vi ser også at mange syklister ikke tar tilstrekkelig hensyn til både hverandre og andre trafikanter. Hvis alle syklister følger NCF's sykkelvettregler blir det garantert triveligere og mer sikkert å sykle.

Les NCF's beredskapsplan her

Les NCF's sykkelvettsregler her