Deltakelse og refusjonsordninger i ritt for rekrutter i Harstad Cykleklubb

Med rekrutt menes medlemmer med gyldig klubbkontingent og lisens til og med 18 år.

Styret i HCK har utarbeidet kriterier som må ligge til grunn for krav på støtte til lokale- regionale- og nasjonale-/ internasjonale ritt. For å få økonomisk støtte er det ikke krav om resultater eller nivå som gjelder. Styret ønsker å kvalitetssikre at utøveren har hatt progresjon og fått nødvendig opplæring og erfaring med mindre ritt. Det er derfor lagt opp til en stigning i deltakelse fra lokalt til regionale ritt før nasjonale- og større sykkelritt utenlands.

Kriterier for refusjon av kontingent og reise- og boutgifter

Det settes som krav at utøveren stiller på klubbens fellestreninger og klubbens interne klubbritt (Leon Sport Cup) for å få dekt økonomiske utgifter ifm deltakelse i ritt.

- For å tilfredsstille krav til dekning av påmeldingsavgift og reise/ overnatting til regionale ritt, må utøveren tidligere ha deltatt på minimum 3 klubbritt. Dette av hensyn til erfaring og sikkerheten til rytterne.

- For å tilfredsstille krav til dekning av påmeldingsavgift og reise/ overnatting til nasjonale ritt/ mesterskap må rytteren tidligere ha syklet minimum 2 regionale ritt. Dette også av hensyn til erfaring og sikkerheten til rytterne.

Utøveren må også:

  • ha gyldig klubbdrakt jmf klubbens interne regler.
  • inneha aktiv lisens i det året det søkes.
  • det er også et krav om at utøveren ila kort tid har gjennomgått programmet Ren idrettsutøver på http://renutover.no/ Sertifisering legges frem for Trenerteamet.

Det kan søkes støtte til treningssamlinger i inn- og utland: Søknad sendes til Hanne Munkvold: hmunkvold@ymail.com med beskrivelse, formål og kostnader/ budsjett. Kvitteringer og evt kjøregodgjørelsesskjema må legges frem sammen med navn på utøver, type aktivitet og kontonummer. Støtten etterbetales opp til det gitte refusjonsbeløp for de ulike kategoriene. Se nederst. Kvitteringer, reiseregninger og kjøregodtgjørelsesskjema sendes til Ingrid Skjønhaug: kasserer@harstad-cykleklubb.no.

Profilering/ Media:

Det er ønskelig at utøveren stiller opp på mediaoppdrag, og at de også selv tar initiativ til kontakt i forkant av for eksempel ritt. Utøveren bruker klubbdrakt ved alt av fotooppdrag og sørger for god eksponering av klubbens sponsorer.

Utøverne bruker klubbdrakt under premieseremoni og under hele reisen. For kontakt med media oversendes bilder av utøver(e) i ført klubbdrakt fra arrangement i full oppløsning på mail til for eksempel sport@ht.no. Ta kontakt med oss på post@harstad-cykleklubb dersom du er har spørsmål omkring dette.

Hvor mye kan refunderes?

Lokale ritt:

  • Startkontingent

Regionale ritt:

  • Startkontingent
  • Reise inntil 1000,- per rekrutt. Sjåfør, hvis bruk av bil, bruker klubbens eget kjøregodtgjørelsesskjema som er lik statens satser (Samkjøring ønskes).
  • Overnatting inntil 300,- per døgn

Nasjonale ritt/ Mesterskap (RM Landevei/ Terreng) og internasjonale ritt:

  • Startkontingent
  • Reise inntil 3000,- per rekrutt. Sjåfør, hvis bruk av bil, bruker klubbens eget kjøregodtgjørelsesskjema som er lik statens satser (Samkjøring ønskes).
  • Overnatting inntil 300,- per døgn

Det settes et tak på inntil 35 000,- per utøver, per år. Det er ønskelig at reiseregninger sendes så raskt som mulig. Hvis utgifter overstiger dette beløpet kan det søkes støtte ved søknad til Styret.

 

 

Styret, Harstad Cykleklubb 2017

Dokumentet kan også lastes ned som PDF her