Grønt lys for Blåbærhaugen Sykkelpark

Reguleringsplan for Blåbærhaugen ble enstemmig vedtatt i dagens Kommunestyremøte, 8. desember. Det betyr at vi i Harstad Cykleklubb kan gå videre med vår anleggsutvikling.

Dette er resultatet av et bredt og godt samarbeid, i en svært krevende planprosess, mellom politikere, administrasjon, Harstad Idrettsråd v/ Magnus Ingebrigtsen og HCK, som alle ønsker å legge til rette for sykling og fysisk aktivitet i Blåbærhaugen. Harstad Høyre v/ Håkon Rønning Vahl hadde dette innlegget i saken. Venstre v/ Maria Serafia Fjellstad hadde også innlegg i behandling av saken, og støtter oversendelsesforslaget, om å utrede mulighetene for etablering av en trafikkgård i tilknytning til Blåbærhaugen Sykkelpark. Takk også til Rådmannen, Hugo Thode Hansen og hans stab for et godt og løsningsorientert samarbeid, til beste for hele Harstad.

Foto: Harstad Tidende, Andreas Isachsen.

Mer om vedtak av reguleringsplanen kan du lese i Harstad Tidende 12. desember, sporten. Eller på ht.no

12SPOsykkel.jpg